Euromed & partners bvba is een juridisch “BEMIDDELINGS” kantoor met hoofdzetel te Brugge, en behandelt geschillen, onbetaalde facturen, geprotesteerde facturen en technische geschillen, en dit volgens de ARBITRAGE wetgeving.(BW art. 1676 tot 1723).


Euromed & partners behandelt alle geschillen, zowel technische als financiële en dit reeds vanaf een openstaand bedrag vanaf € 75,00.
Euromed & partners behandelt uw dossiers vanaf de aangetekende ingebrekestelling tot de volledige procedure in bemiddeling.

Euromed & partners heeft naast het debiteurenbeheer ook een volledige juridische bijstand op de werfvloer(bouw) betreft het oplossen van bouwgeschillen in bemiddeling.

  


Euromed & partners behandelt eveneens technische vaststellingen en expertises in de industrie.

 

 
Euromed & partners is geen incassobureau, noch verzekeringsmaatschappij.

 

 

 

Euromed & Arbitrage
        “een KWALITEITSLABEL voor uw bedrijf.”