Euromed & partners bvba is een juridisch kantoor met hoofdzetel te Brugge, en behandelt geschillen, zoals onbetaalde facturen, geprotesteerde facturen en technische geschillen, en dit volgens de ARBITRAGE wetgeving.(BW art. 1676 tot 1723).

Euromed & partners behandelt alle geschillen, zowel technische als financiële en dit reeds vanaf een openstaand dossier vanaf € 50,00.

Euromed & partners rekent geen dossierkosten, en noch bijkomende gerechtskosten. Alle juridische kosten worden verrekend aan de verliezende partij. U ontvangt steeds de volledige hoofdsom.

Euromed & partners behandelt uw dossiers vanaf de aangetekende ingebrekestelling tot de volledige procedure in samenwerking met de vzw Europees Insituut voor Arbitrage en Mediatie en dit volgens het werkingsreglement.

Euromed & partners heeft naast het debiteurenbeheer ook een volledige juridische bijstand op de werfvloer(bouw) betreft het oplossen van bouwgeschillen in bemiddeling. Euromed & partners behandelt evenals voorafgaande technische vaststellingen en expertises in de industrie.

Euromed & partners is geen incassobureau, noch verzekeringsmaatschappij.

 

Euromed & Arbitrage
        een KWALITEITSLABEL voor uw bedrijf.